apdeginti

apdeginti
apdẽginti tr. 1. K kiek padeginti aplink: Apdẽginti pagalį tyčiomis J. Prastai nusvilinai meitėluką, tik apdẽginai Kt. | refl. tr.: Jie sugalvojo apsideginti tris nuodėgulius SI380. 2. SD226 apsvilinti, apskrudinti: Neiškasei žarijų, ir apdẽginai duoną Kp. | Ot šiaučius – i padų neapdẽgino (neapliejo derva)! Švnč. 3. patamsinti odos spalvą: Tai apdegino saulė rankas – net užsižėrę Rdm. 4. refl. tr. apsiplikyti, apsitvilkyti: Karšti kopūstai – apsidẽginau lūpas Rdm. ^ Apsideginęs žmogus karšto, pučia ir šaltą Ūd. \ deginti; apdeginti; atideginti; įdeginti; išdeginti; nudeginti; padeginti; papadeginti; pardeginti; perdeginti; pradeginti; prideginti; sudeginti; uždeginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • apdeginti — apdẽginti vksm. Dãrant luõtą i̇̀šskobtas stóras mẽdis apdẽginamas, kad į jį̇̃ neįsigértų vanduõ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apdeginimas — apdẽginimas sm. (1) 1. SD382, KI55 → apdeginti 1. 2. refl. → apdeginti 4 (refl.): Čia da nedidelis apsidẽginimas – tuoj užgis Kt. deginimas; apdeginimas; įdeginimas; išdeginimas; nude …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsvilinti — apsvìlinti tr. 1. Q83, R65, MŽ87, Sut, N, K, M, LL196, Rtr, Š, KŽ kiek apdeginti: Apdeginu, apsvilinu SD226. Perkūnas į mane netrenkė, ale ma[n] biskį plaukus apsvìlino Ilg. Ten rasi pagalį, abiem galais apsvilintą LTR(Srj). Malūnai buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apanglinti — 1 apañglinti tr. BŽ308 aptepti anglimi, apdeginti: Jis tyčia atsinešė apanglintą pagalį rš. anglinti; apanglinti; išanglinti; paanglinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdegti — apdègti, àpdega, àpdegė 1. intr. SD226 paviršium būti paveiktam ugnies: Truputį àpdegė malkos ir užgeso Gs. Apdẽgęs pagalys J. Malkų pliauska apdẽgusi K. ║ tr. ugnimi apdeginti, aptvilkyti: Àpdegė pirštus Gs. | refl.: ^ Kas apsidegė, tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipleškinti — apiplẽškinti tr. šnek. 1. K aplink apdeginti. 2. apkalti: Armotos su ąžuoliniais lankais būdavo apiplẽškytos Jrb. 3. apmušti: Kad neklauso vaikai – apiplẽškink Pc. pleškinti; apipleškinti; atpleškinti; įpleškinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkūrenti — 1 apkūrenti tr. 1. K kuru apšildyti: Durpėmis apkūrenamos didelės elektros stotys rš. Butui apkūrenti išleista 10 m pušinių malkų rš. | refl. Š: Jau krosnis apsikūreno rš. 2. sudeginti, apdeginti: Apkūrenta, kap ne tas daiktas (vieta) Pls.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšutinti — apšùtinti Rtr 1. tr. K, LL132, KŽ, LKT272(Ps), Skr, Dbg apvirinti, aptroškinti: Anie biškį tik apšùtino tą meisą – i valgykiat Trk. Inpili puodan vandenio, avižų indedi, pastumi pečiun, apšùtini Gdr. Apšùtyk bulvių kiaulėm! Slv. Pastatis sau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atideginti — atidẽginti tr. paveikti ugnimi: Atidegintas elektrolitiškai grynas varis rš. deginti; apdeginti; atideginti; įdeginti; išdeginti; nudeginti; padeginti; papadeginti; pardeginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • deginti — dẽginti ( yti), ina, ino caus. degti. 1. SD297, R, K, J Be reikalo malkas dẽgina Dkš. Ugnis nėjo akmens dẽgyt, akmuo nėjo kirvio šipyt LB131. Žalių rūtų vainikėlį ugnelėj degysim DvD412. Kūnus ... davė kapot, degint, pjaustyt DP5. Nebeleido… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”